Visie

Houtzager Advies begeleidt u in het proces van idee naar plan.

Het bedrijf heeft voor diverse projecten een haalbaarheidsstudie opgesteld.
Het resultaat van deze studie geeft de initiatiefnemer een beter beeld van de financiele mogelijkheden en de openvolgende stappen in het proces naar planvorming. Houtzager Advies inventariseert de mogelijkheden voor Europese of regionale subsidie en begeleidt de initiatiefnemer bij aanvragen in het kader van LEADER, POP of GDU.

Daarnaast maakt Houtzager Advies een planning van de activiteiten. In een MS Projects planning wordt duidelijk gemaakt welke looptijd er met diverse vergunningen en/of bestemmingsplanprocedures is gemoeid. Het resultaat van deze studie wordt in een rapportage vastgelegd.

Ontwerp

Houtzager Advies begeleidt u van een ontwerp naar een definitief plan.

Bij het opstellen van een ontwerp in de buitenruimte wordt gekeken naar verschillende omgevingsfactoren, wensen van de opdrachtgever en de opgestelde visie.

Allereerst wordt er een schetsontwerp gemaakt, wat uit verschillende modellen kan bestaan. Na overleg met de opdrachtgever wordt dit uitgewerkt naar voorlopig ontwerp of voorontwerp. Na verwerking van diverse ruimtelijke procedures en omgevingscriteria ontstaat een definitief ontwerp.
Het hele proces van schetsontwerp tot definitief ontwerp kan tot stand komen al dan niet in samenspraak met belangengroepen: bewoners, gebruikers, beheerders etc.

Projecten

Overzicht van de projecten uitgevoerd door Houtzager Advies.

TENNET

Houtzager Advies heeft voor netbeheerder TENNET diverse vergunningenprocedures voorbereid.

Wandel- en Fietspaden

Voor diverse stichtingen en gemeenten realiseert Houtzager Advies de voorbereiding en realisatie van wandel- en fietspaden.

Waterschap Brabantse Delta

Voor een waterschap heeft Houtzager Advies een aantal projectleiders ondersteund in de realisatie infrastructurele voorzieningen op diverse rioolwater zuiveringsinstallaties.

Golfbaan Noordeloos

Houtzager Advies het ontwerp gemaakt en de bestemmingsplanprocedure begeleid. Ook is de ruimtelijke onderbouwing en de plankaart volgens IMRO-normen door Houtzager Advies opgesteld.

Contact

Houtzager Advies is bereikbaar via het telefoonnummer : 06 48 36 00 69

Kantoor:

Stationstraverse Woerden

Stationsplein Noord 6 (1e verdieping)


Postadres:

Reiger 12

3481 TR Harmelen

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0